Publicació

2000 “La formació teatral de l’actor”, ARTS, Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida nº 15, Setembre 2000, Lleida.