cerco i sóc         

CERCO
Formar part d'estructures de treball col·laboratives, on pugui desenvolupar les meves capacitats laborals, gestionant en cooperació, projectes culturals.
 
COM A
Gestor, productor, coordinador, regidor, dramaturg, director, creatiu, ajudant de direcció, docent o qualsevol altra feina que pugui desenvolupar a partir del meu recorregut i perfil laboral, dins de l'àmbit de la cultura.
SÓC
  • comunicador, líder, cooperador, analitic, sistemàtic, entusiasta, creador, executor, compromès, fidel, mediador, planificador, riguròs, étic, inquiet, motivador...  
  • flexibilitat, sensibilitat, organització, intervenció, diagnosi, gestió, transversalitat...   
  • cultura, societat, comunitat, festival, fira, esdeveniment, dansa, teatre, música, art...
Primer cop i últim cop
primer cop últim cop
La primera classe de teatre que vaig rebre com actor, 16 anys
(Activitat extraescolar a l'Institut,  prof. Xavier Ariza, Lleida)
L'última classe de teatre que vaig rebre com actor, 27 anys
('L'art de l'actor', prof. Lluís Masgrau, Lleida)
El primer bolo com a actor, 17 anys  
(Cia. El Sidral, Lleida)
L'últim bolo com a actor, 43 anys  
(Cia. Artristas, La Garriga)
La primera companyia que vaig crear, 19 anys  
(Tarantana Teatre, Lleida)
L'última companyia que  he creat, 36 anys  
(suministrosdomenec, Barcelona)
El primer cop que faig gestió, comunicació i producció, 19 anys  
(Tarantana Teatre, Lleida)
L'últim cop que faig gestió, comunicació i producció, 44 anys - 
(Festival Terra de Trobadors, Castelló d'Empúries)
La primera dramatúrgia i direcció, 21 anys  
('Les tres roses de J.S-P', Tarantana Teatre, Lleida)
L'última dramatúrgia i direcció, 43 anys  
('Amb les mans plenes de crits',
Cia, Gent que crida, Elx)
El primer viatge professional fora d'Espanya, 22 anys 
(Limburg Festival, Holanda)
L'últim viatge professional fora d'Espanya, 37 anys 
(Jornades KACED FUSIC, Ayder, Turquia)
La primera gira professional, 20 anys  ('Lluna de mel', Tarantana Teatre,  Catalunya) L'última gira professional, 39 anys 
('Jo Mai', Cia. Prisamata, Catalunya)
La primera classe que vaig impartir com a docent, 23 anys  
(Cia. Xip-Xap, Lleida)
L'última classe que vaig impartir com a docent, 37 anys  
(Company&Company, Barcelona)
La primera ajudantia de direcció, 24 anys  
(Teatre del Bulevard, Lleida)
L'última ajudantia de direcció, 39 anys  
('Jo Mai', Cia. Prisamata, Barcelona)
La primera regidoria tècnica, 26 anys  
(Fira de Titelles de Lleida)
L'última regidoria tècnica, 44 anys  
(Festival TNT, Terrassa)
La primera publicació, 27 anys  
(Revista Arts, Lleida)
L'última publicació, 37 anys  
(Revista Magazine Antic Teatre, Barcelona)
La primera coordinació tècnica, 30 anys  
(Espai Ara Lleida, Fira de Tàrrega)
L'última coordinació tècnica, 43 anys  
              (Els Colors de la terra, La Pedrera)
                                 
La primera conferència, 33 anys 
(Jornades Artibarri, Girona)
L'última conferència, 43 anys  
                    (La màgia i l'escena, Festival Mágicoh!)                                                                                
El primer projecte personal laboral, 19 anys 
(Creació de la cia. Tarantana teatre, Lleida)
L'últim projecte personal laboral, 44 anys 
Tècnic desenvolupament culturalm, aj. Castellbisbal