Publicació

Publicació

2011 Les residències artístiques o a la cerca del Diagrama de Venn”, Revista Magazine Antic Teatre, gener-juny 2012, pg.41

LINK WEB