MUHBA, Museu d'història de Catalunya

MUHBA, Museu d'història de Catalunya

2005 Regidor d'espai en la inauguració de l'exposició "Quixot i Barcelona"