Nits de Duende - Fundació Caixa Catalunya, La Pedrera

Nits de Duende - Fundació Caixa Catalunya, La Pedrera

2015 Regidoria dels concerts de flamenc. L INK WEB.