El Galliner

El Galliner

2007 Dramatúrgia i direcció de la lectura dramatitzada de 'LA TRAGÈDIA DE CAL PERE LLARG'. Aula Magna de la Casa de Cultura,  Girona