Actor

Actor

1990-98  Cia. de Teatre de Carrer EL SIDRAL. Actor de teatre infantil i teatre de carrer. 1400 actuacions aproximadament en vuit anys.

LINK WEB