Cultura complaent i cultura compromesa

2022-06-21 16:38

*L’article 27 de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 ens diu que:

Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic.*

Aquest article és avui la base jurídica dels pactes pels drets humans del 1966, on s’inclouen els drets culturals, i defineix el marc de la justícia i la dignitat humana. Precisament l’article 15 d’aquests pactes dels Drets Socials, Econòmics i Culturals (aprovat al 2002 pels 147 estats de les Nacions Unides), ens diuen que els estats sota signants reconeixen el dret de tothom a:

a) Participar en la vida cultural.

b) Gaudir dels beneficis del progrés científic i de les seves aplicacions.

C) Beneficiar-se de la protecció dels drets morals i materials que resultin de les produccions científiques.*

*Extret de: https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals132.pdf

Ja ens perdonareu els dos paràgrafs introductoris anteriors, però de vegades es convenient recordar que l’acció de govern municipal no és una estratègia que sorgeix de qui sap on, si no que beu directament de premisses com les que enunciàvem anteriorment i que promouen i signen les principals democràcies d’aquest món.

I es que la CULTURA per Alternativa per Castellbisbal sempre ha estat un dels eixos programàtics irrenunciables de les seves línies mestres d’acció. AC, Sempre s’ha treballat per garantir la participació i gaudi de la vida cultural del nostre poble recolzant a les seves entitats cultural i les seves accions ordinàries, així com les extraordinàries (la Trobada Nacional dels Tres Tombs o la Ciutat Gegantera, per exemple) així com fent realitat projectes presents referents com l’Escola de Música Municipal Miquel Blanch, el Centre Cultural Els Costals o el Festival NYS) o futurs projectes com l’edifici d’entitats de Sant Marc.

I ho hem fet i ho fem, perquè creiem que la CULTURA és la pedra de toc de les societats que respecten, defensen i promouen valors que ens fan més empàtics, més respectuosos, més diversos i més lliures. Per què la CULTURA genera intercanvi, afavoreix l’aprenentatge, descobreix noves mirades, crea talent, afavoreix l’empatia, el respecte i la tolerància entre tots els ciutadans i en última instància, accentua les fortaleses de tot allò que anomenem, democràcia.

La CULTURA, segons una divisió reduccionista però útil ideològicament (segurament convé recordar, que la cultura sempre és política, sempre és ideologia) pot esdevenir cultura complaent -com tot allò que anomenem, oci i/o entreteniment- o cultura compromesa.

La CULTURA COMPROMESA ens posa davant de miralls que fan preguntes, davant d’interrogacions que ens fan trontollar, davant de terratrèmols emocionals, davant de carreteres amb sotracs, camins amb dreceres, cruïlles i ponts…. situacions que ens obliguen revisar-nos, a reafirmar-nos, per tal de poder alliberar-nos del seu pes i fer-nos més forts davant de les dificultats.

La CULTURA COMPLAENT ens relaxa, ens acontenta, ens satisfà, ens omple, ens dona plaer, ens apaivaga,  ens encanta, ens sacia, ens serveix, ens acaricia,  ens tranquil·litza apropant-nos alguns cops a l’anestèsia o els braços del mateix Morfeu.

L’administració publica ha de conviure amb aquesta realitat, posicionar-se i establir línies mestres de treball per afrontar el repte plantejat de la CULTURA COMPLAENT versus la CULTURA COMPROMESA. AC, ha treballat i treballa per trobar els ascensors que ens portin d’un espai conceptual a un altre, de la complaença al compromís i del compromís a la complaença, i sempre deixant de costat la condescendència o paternalisme cultural institucional,

Aquesta cerca en tradueix en un continu disseny i provatura d’accions per promoure aquesta convivència desitjada, complaença i compromís, un paraigües compartit d’espais segurs per reafirmar-nos, per fer-nos més forts, per respondre preguntes, per acompanyar-nos, per acaronar-nos i en última instancia ser més lliures.

Aquesta és la política cultural d’Alternativa Castellbisbal, aquest aixopluc físic i emocional que anomenem CULTURA.

(*Aquestes 622 paraules formen part d'un article de prensa local digital més extens, signat per Alternativa per Castellbisbal, pel qual treballo com a càrrec eventual, del 2017 fins l'actualitat i que podeu trobar a https://www.772.cat/cultura-compromesa-i-cultura-complaent/)