com a RESPONSABLE DESENVOLUPAMENT CULTURAL a Castellbisbal

2022-06-16 13:06

Com a responsable de desenvolupament cultural a Castellbisbal  he proposat projectes que s'han executat parcialment o no s'han dut a terme per diferents raons, altres que han mutat, d'altres que no s'han fet públics doncs eren d'ùs intern, i altres simplement s'han considerat poc interessants. En relaciono els principals, doncs em semblen significants.

1. RECULL DADES CULTURALS 2017. Recull dels actes culturals del municipi de tot l'any, per extreure dades estadístiques de l'activitat del municipi i dels diferents departaments i entitats. 

2. PROJECTE "8 COPS L'ANY". Assegurar 8 impactes culturals anuals per infants des dels 0 anys als 12 anys (impactes de naturalessa diversa amb manifestacions culturals no hegemòniques. Departaments de Cultura+Educació+Centres educatius+Agents culturals locals (que comissarien i presenten els 8 impactes, conjuntament amb els centres educatius. També ells proposen un taller de creació participada desprrés de l'impacte amb els grups que hi participen, posant en relació l'impacte sofert (món professional/mercat) i el creat per elles (món amarteur/comunitat). 

3. PROJECTE "PÚBLICS". Creació d'un espai de gestió participada (administració i ciutadania) amb l’objectiu de pensar, reflexionar, proposar, decidir i executar propostes d’acció cultural pel centre cultural Els Costals, a partir del consens, complementàries a les ja preexistents amb la cap de programació del centre cultural i els departaments de cultura, joventut i educació. Dotació del 10% del pressupost de programació del departament de cultura, 8500€ anuals, aproximadament. 

4. PROJECTE CONVOCATÒRIA OBERTA. Acompanyament artístic i tècnic a propostes de creació cultural que necessitin facilitar el seu projecte i no saben com. Espai d'escolta, assessorament i codisseny participat d'esdeveniments, quan ho requereix la proposta. Inici 2022, actualmetn en curs.

5. PROJECTE COSTALS MANCOMUNAT.  Establir les bases potencials de convenis de col·laboració entre municipis veïns per l’ús de l’equipament municipal de El Centre Cultural Els Costals. Oferint espais de participació, ja sigui com a visitant i/o creadors, sobretot a municipis que no gaudeixen d'espais culturals de referència, per exemple Ullastrell o Vacarisses, però no exclusivament. Afavorir les relacions culturals de veïnatge i el "desplaçament cultural."

6. PROJECTE INTERVENCIÓ DIES MUNDIALS D'ART. Celebració dels dies mundials del teatre, dansa i música amb una campanyes publicitàries, sense accions amb presència física del intèrprets, només accions VIRTUALS, VIRALS i/o de  COMUNICACIÓ VISUAL. Lettering, so ambient a l'espai públic, projeccions, instal.lacions... amb un naming i logo concret per les tres celebracions, disseny gràfic.

7. PROJECTE RSC CASTELLBSIBAL CULTURAL. Dossier de treball oferint al teixit empresarial ubicat al municipli, la possibilitat d’INVERTIR en esdeveniments culturals del municipi com a responsabilitat cultural coorporativa.

8. PROJECTE MANUFACTULTURA. Programar arts escèniques en espais no convencionals i no destinats a aquest ús, concretament  ESPAIS INDUSTRIALS per un públic mixt: públic habitual i fidel a un projecte cultural i públic no habitual a les programacions culturals del municipi (treballadores industrials), ja sigui per hàbit, per horaris, per interès... Espais per la difusió de l'activitat industrial i per la difusió de la programació cultural, explicades pels seus protagonistes (treballadors i públic), sense intermediaris.

9. PROJECTE FESTIVAL ELL. Fer una festa  al voltant de LA CRIANÇA lliure/viva/alternativa/RESPECTUOSA, des de la seva transversalitat. 0 – 12 anys. Eixos de la festa: joc, lectura, espectacles, formació, divulgació, tallers i alimentació.

10. PROJECTE JORNADES TÈCNIQUES&TÈCNIQUES. Jornades tècniques al voltant de les arts tècniques de l'espectacle i les seves protagonistes i els seus problemes, handicaps, inquietuds. Una jornades tècniques fetes per tècniques i dirigides a tothom qui l'interessi.

11. PROJECTE MONITORS CULTURALS. Substituir la cartelleria, pancartes, banderoles... per agendes culturals digitals passades amb slides en 3 monitors tv del municipi, en espais municipals culturals, esportius, salut, joventut, educació... Autoeditable per a cada departament a partir de plantilla.

12. PROJECTE PLA DE PÚBLICS. Pla estratègic per incrementar usuàries i fidelitzar les existents pel Centre Cultural Els Costals, treballant la transversalitat de la Cultura, més enllà del departament.

13. PROJECTE CAP A LA PROACTIVITAT AMB L'ALTERITAT. Estratègies per treballar els àmbits relacions entre agents culturalslocals i agents extra locals, facilitant intervanci, aprenentage, diversitat, riquesa cultural... (facilitació convenis, residències artísitiques i tècniques, coproduccions.)

14. PROJECTE TRIPLE ÀREA. Disseny conceptual d'una plaça de Cap de Departament on treballar plegats Cultua, Educació i Joventut, cap a una fusió d'un macrodepartament.

15. PROJECTE EL NOU CCELSCOSTALS. Disseny d'una nova estructura de funcionament del centre cultural, aixó com dels seus continguts, àmbits i programació.

...

A més de facilitar el convenni d'OSVA o les residències artístiques amb Urati Lab i Miquel Barcelona, al Centre Cultural Els Costals de Castellbisbal, iniciatives que no van acabar amb el recorregut ideat inicialment.

 

en recintes industrials